Rodinné vinařství Varmužovi


Rodinné vinařství Varmužovi je mladá společnost založena v roce 2007 manželi Jiřím a Táňou Varmužovými, kteří navázali na více jak stoletou historii a zkušenosti starých vinařských rodů Varmužů a Vykydalů. Zpočátku koníček a rodinná tradice výroby vína pro domácí potřebu u nich přerostla v životní vášeň a stala se nedílnou součástí jejich života i na poli profesním. V současné době manželé Varmužovi obhospodařují  vinice na ploše 3 ha, z nichž většinu produkce tvoří moravské zemské víno a část vína zatříděná, v odrůdové skladbě: Veltlínské zelené, Neuburg, Tramín červený, Ryzlink vlašský, Svatovavřinecké, Cabernet moravia, Zweigeltrebe, Frankovka a Modrý portugal. Při práci na vinici používají systém integrované produkce, který klade zvýšený důraz na ekologii a především na vysokou kvalitu vín. Hrozny Varmužů dosahují při sklizni kvality tříd vín jakostních a přívlastkových.  Tyto hrozny jsou následně zpracovávány historickou metodou klasické vinifikace s přirozeným způsobem kvašení, jež dává každému z vín zcela nekonvenční chuť. Chloubou vinařství jsou především odrůdy Veltlínské zelené a Neuburg. Všechna nabízená vína lze  vychutnat při řízených degustacích v soukromém kvelbeném sklepě, který je zákazníkům k dispozici.
V rámci vinařství je možná ochutnávka domácích mléčných a uzenářských výrobků.

 

 

 

Familie Weinbau Varmuža wurde als Familienunternehmen vom Ehepaar Jiří und Táňa Varmuža im Jahr 2007 gegründet, das auf eine mehr als hundertjährige Geschichte und die Erfahrungen der alten Weinbauern zurückblicken kann. Zuerst war die Herstellung der Weine für den Heimverbrauch mehr ein Hobby und als Familientradition gedacht, aber im Laufe der Zeit wurde es zur Leidenschaft und ein fester Bestandteil ihres Lebens. In dieser Zeit bewirtschaften die Weinbauern Varmuža auf mehr als 3 ha Weinstöcke. Der Großteil der Produktion sind die mährischen Landweine, der Rest besteht aus folgenden Sorten: Grüner Veltliner, Neuburger, Rottraminer, Welschriesling, Cabernet Moravia, Zweigelt, Sankt Laurent,  Blaufränkisch und Blauer Portugieser. Bei der Verarbeitung nutzt der Weinbauer ein System der integrierten Produktion, das großen Wert auf die Ökologie und vor allem auf die hohe Qualität der Weine legt. Die Trauben erreichen bei der Fertigung die Klassen Qualitäts- und Attributivweine. Diese Trauben werden nach der historischen Methode der klassischen Weinverarbeitung mit natürlichem Gärungsprozess verarbeitet, welche den Weinen einen ganz unkonventionellen Geschmack gibt. Der Stolz der Weinbaufamilie sind vor allem die Sorten Grüner Veltliner und Neuburger. Alle angebotenen Weine können von den Kunden mit begleitenden Degustationen im Privatweinkellergewölbe genossen werden.
Im Rahmen eines Besuches des Weinbaubetriebes kann man auch die Vogelstraußzucht kennenlernen und die heimischen Milch- und Fleischereiprodukte probieren.